Homofobe uitspraken Léonard: laat de rechter beslissen

Over welke uitspraken gaat het?

“De Hebreeuwse benamingen voor man en vrouw betekenen zoveel als ‘puntig’ en ‘hol’ en het woord ‘seksualiteit’ is afgeleid van het Latijnse ‘seccare’, scheiden, dat wijst op het onderscheid tussen man en vrouw, Als ik een taal spreek, moet ik de grammatica daarvan respecteren. Ook de lichaamstaal heeft een eigen logica die we bij het beoefenen van de liefde moeten respecteren.”
Bron: Tertio, Christelijk opinieblad, 16 november 2011, 12de jaargang, nr 614

 

Tijdens een van de bijeenkomsten in Madrid naar aanleiding van de katholieke Wereldjongerendagen in augustus 2011 hield Mgr. Léonard een toespraak onder de titel “Getuigenissen van Christus in de wereld”.  Daarin sprak hij ook over homoseksualiteit. De aartsbisschop riep de jongeren op op zich in te zetten voor nieuwe evangelisatie van Europa via alle moderne communicatiemiddelen: een nieuwe evangelisatie, ondermeer van het lichaam en de menselijke seksualiteit. Hij meent dat geen enkele godsdienst zo positief spreekt over de menselijke seksualiteit.  Maar hij wees er nadrukkelijk op dat seksualiteit een engagement is tussen man en vrouw in het sacrament van het huwelijk. Hij pleitte voor een ‘ménage à trois’: man, vrouw, en de heer. Hij had het over spontane neigingen tot homoseksualiteit, waarbij god de jongeren niet aanmoedigt om homoseksualiteit te beleven. Wie echter op god rekent zal geholpen worden om zijn neigingen te beleven zonder zich te engageren in de homoseksuele praktijk.  De Wereldjongerendagen werden mee gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De volledige toespraak kan U hier bekijken.

 

Op paaszondag, 24 april 2011 in ‘Berg en dal’ op Klara: “Als ik Nederlands spreek moet ik de regels van die taal respect eren”, aldus Léonard. “Als de liefde zich uitdrukt op seksueel vlak moet zij ook de taal van de seksualiteit respecteren. Die taal is de complementariteit van man en vrouw.” Het Laatste Nieuws weet nog te melden: “De aartsbisschop is naar eigen zeggen niet nederiger geworden door de kritiek die hij moet verduren. “Waarheid is waarheid”, aldus de aartsbisschop. “Mijn diepe overtuiging is dezelfde gebleven.”


Parlement001.jpg“Renaat Landuyt (sp.a): “Rudi Borremans werd kerkelijk gestraft omdat hij homo was, maar een pedofiel kan priester blijven. Dat begrijpt de samenleving niet.”
Godfried Danneels: “Borremans werd geschorst omdat homoseksualiteit indruist tegen de kerkelijke leer, maar het is geen misdrijf. We zijn niet met zijn zaak naar Rome gegaan om hem te laten laïciseren (hem tot de lekenstand terug te brengen), omdat ik wist dat het met Borremans weer goed zou komen. En dat is ook zo geweest. Pedofiele priesters worden ook altijd geschorst, zodat ze geen kwaad meer kunnen doen. U ziet een verschil in behandeling dat er niet is. Een schorsing is natuurlijk beperkt in de tijd, maar ik kan zelf niemand laïciseren.”
Kamercommissie seksueel misbruik, 22.01.2011

Léonard zei niet tegen het principe van schadevergoedingen te zijn, maar riep op tot waakzaamheid. Zo verwees hij naar het recente arrest waarbij een kind een schadevergoeding kreeg omdat het geboren was. En wat als morgen schadevergoedingen gevraagd worden omdat men opgevoed werd door ouders van hetzelfde geslacht of omdat men via ivf-technieken verwekt werd en vatbaarder blijkt voor genetische ziekten?
Kamercommissie seksueel misbruik, Website De Standaard, 22.01.2011


rtl-tvi.jpg“Ik ga een vergelijking maken : anorexia is een ontwikkeling die niet te rijmen valt met eetlust, maar ik zou nooit zeggen dat anorexiapatiënten abnormaal zijn. “
24.01.10 op televisiezender RTL-TVI in het programma Controverse


Bekijk de uitzending van RTL-TVI waarin Mgr. Léonard homoseksualiteit vergelijkt met anorexia (25.01.2010)
Leonard-Gesprekken.jpg14.10.10 Voorstelling van het boek “Mgr Léonard, gesprekken opgetekend door Louis Mathoux en Dominique Minten”

Gesprekken001.jpg

Gesprekken002.jpg

Gesprekken003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTM002.jpg

15.10.10 Interview in het  VTM journaal van 19.00 uur

“Monseigneur Leonard riep vanmiddag de pers bijeen om te verduidelijken. Ik neem mijn woorden over AIDS niet terug, zegt de aartsbisschop, ik ben alleen verkeerd begrepen.

-Excuseert u zich nu of niet? Eigenlijk zou ik me niet willen excuseren. Omdat als men die tekst leest dan kan men de juiste betekenis van mijn uitspraken begrijpen.

Gisteren ontketende Léonard een storm van kritiek naar aanleiding van zijn standpunt over AIDS. In een interviewboek noemt de aartsbisschop de ziekte gerechtvaardigd. Wie wisselende seksuele contacten heeft die moet achteraf niet komen klagen als hij AIDS krijgt.

Indien longkanker het gevolg is van overmatig roken. Dan is de kanker iets in de orde van een soort immanente gerechtigheid. Hetzelfde geldt als AIDS als gevolg van promiscüe seksueel gedrag.

Homoseksualiteit is voor mij ook minderwaardig aan heteroseksualiteit, zegt Léonard. Maar dat betekent niet dat ik oproep om homo’s te discrimineren.

Ik gebruik nooit het woord veroordelen. U mag die taal spreken. Ik spreek die taal nooit.

De liberalen vragen intussen om een wet goed te keuren waarbij belastingbetalers zelf kunnen bepalen of hun geld naar de Kerk gaat. Het systeem bestaat in Italië en opmerkelijk genoeg is Léonard niet tegen.

-U staat er niet weigerachtig tegenover? Niet a priori. Het moet besproken worden. Maar principieel is het altijd mogelijk een vraag te stellen. Waarom niet.

Dat de uitspraken er komen nu de Kerk onder vuur ligt door misbruikschandalen. Daar kan ik niets aan doen, zegt Léonard. Ik antwoord op de vragen die mij gesteld worden. “

(roze tekst = uitspraken aartsbisschop Léonard).
De Morgen002.jpg16.10.10 Interview in de krant De Morgen na de persconferentie te Watermaal-Bosvoorde met journalist Brecht De Caestecker  naar aanleiding van de uitgave van het boek “Mgr Léonard, gesprekken opgetekend door Louis Mathoux en Dominique Minten”:

De Morgen001.jpg


16 Responses

 1. Pingback: » Protest tegen homofobie Léonard hangt in de lucht op 14 mei immanent.be

 2. Pingback: » Wat Léonard zegt immanent.be

 3. Pingback: » Vraag en verspreid onze sticker immanent.be

 4. Pingback: » Jean Marie de Meester: “Moreel kan je deze zaak niet verliezen” immanent.be

 5. Pingback: » Wat Léonard mag, mag Leterme niet immanent.be

 6. Pingback: » Stuur Çavaria een mailtje immanent.be

 7. Pingback: » De Wet immanent.be

 8. Pingback: » Jean Marie de Meester toch burgerlijke partij in zaak Sharia4Belgium immanent.be

 9. Pingback: » “Léonard zou beter zwijgen” immanent.be

 10. Pingback: » Katholieke homofobe website in de V.S. immanent.be

 11. Pingback: » Jean Marie wraakt Magistraten immanent.be

 12. qcummer

  Kerstdag 2011,
  Léonard vertelt op TV dat hij “sympathiseert met de indignados”;
  Léonard verdient zelf 8.466,13€ per maand, krijgt zijn
  eindejaarspremie, vakantiegeld, MAAR daar bovenop ook een bedrijfswagen met chauffeut en heeft twee woningen, één in Brussel en één in Mechelen.(bron: Jobat)…
  Deze arrogante, homofobe rascist en aanzetter tot geweld tegen minderheidsgroepen is dus zeker niet de ideale persoon om zulk een uitspraak te doen.
  Dus mijn vraag: waarom moet mijn belastingsgeld gebruikt worden om een fascistische kerk met een openlijke nazi aan het hoofd te steunen.
  Op mijn drie mails aan Stefaan Declerck toenmalig minister van justitie heb ik één antwoord gekregen: Ik had in de mail gevraagd waarom ik geen antwoord kreeg; “wou, kon of mocht Declerck geen verder onderzoek”?
  Ik moet wel op tenen getrapt hebben want de enige mail die ik terug kreeg van een zekere mr Smets van het kabinet Declerck was alleen met de vraag waarom in “zo onbeleefd ben”.
  Maar een paar dagen erna begreep ik alles toen ik zag in “God en Klein Pierke” op “één” dat de ganse CV&D samen met Léonard op reis was in Rome voor de Damiaan-viering.
  Hoeveel heeft dit de belastingbetaler gekost en wat krijgen wij ervoor terug?
  Vernederingen en laster door Léonard.
  Dus; Justitie DURFT gewoon niets te ondernemen tegen hem.
  Operatie Kelk blokkeren,een intrige rond de dossiers in de kathedraal van Mechelen, mensen met AIDS of HIV als stront behandelen,homo’s het liefst laten uitmoorden, sympathie voor extreem rechts, arrogantie en grootheidswaanzin en een totale desinteresse voor zijn medemens: zeer menslievend kun je deze figuur niet noemen.
  Hoe komt het trouwens dat Léonard nog steeds zetelt in de directie van de KUL? Denkt de rector echt dat het iets uitmaakt of K in KUL staat voor katholiek of niet. Wees een echte kerel, meneer de rector, en gooi hem buiten.
  André Léonard betekent een groot gevaar voor de maatschappij: als onze politici dat nog niet begrepen hebben komt dit bij de burger op zijn minst gezegd eigenaardig over.
  Wanneer wordt de geldstroom naar de religies van uit de politiek gestopt.
  Wanneer gaat Ratzinger beginnen aan de nog meer dan 700 onaangeroerde dossiers over kindermishandeling die op zijn bureau liggen?
  (Bron: BBC1 “What the Pope knew”)?
  Waarom wordt deze gevaarlijke gek niet gewoon uit de maatschappij verwijderd?
  Moeten we echt wachten tot er weer een labiele persoon op een toren staat mensen neer te maaien “omdat hij van Léonard de ingave gekregen heeft”?
  Hoeveel jongeren – die op het punt stonden hun coming out te doen, zullen -door Léonard – dat nu niet meer durven?
  Hoeveel mensen heeft Léonard PERSOONLIJK met zijn uitspraken naar de zelfmoord gedreven?
  Wat moet er nog gebeuren voor een rechter in dit land het eindelijk aandurft tegen deze kerk (en andere kerken) in te gaan.
  Scheiding tussen Kerk en Macht?
  Onmogelijk in dit land…

  20111225 at 641

 13. qcummer

  Kerstdag 2011,
  Léonard vertelt op TV dat hij “sympathiseert met de indignados”;
  Léonard verdient zelf 8.466,13€ per maand, krijgt zijn
  eindejaarspremie, vakantiegeld, MAAR daar bovenop ook een bedrijfswagen met chauffeut en heeft twee woningen, één in Brussel en één in Mechelen.(bron: Jobat)…
  Deze arrogante, homofobe rascist en aanzetter tot geweld tegen minderheidsgroepen is dus zeker niet de ideale persoon om zulk een uitspraak te doen.
  Dus mijn vraag: waarom moet mijn belastingsgeld gebruikt worden om een fascistische kerk met een openlijke nazi aan het hoofd te steunen.
  Op mijn drie mails aan Stefaan Declerck toenmalig minister van justitie heb ik één antwoord gekregen: Ik had in de mail gevraagd waarom ik geen antwoord kreeg; “wou, kon of mocht Declerck geen verder onderzoek”?
  Ik moet wel op tenen getrapt hebben want de enige mail die ik terug kreeg van een zekere mr Smets van het kabinet Declerck was alleen met de vraag waarom in “zo onbeleefd ben”.
  Maar een paar dagen erna begreep ik alles toen ik zag in “God en Klein Pierke” op “één” dat de ganse CV&D samen met Léonard op reis was in Rome voor de Damiaan-viering.
  Hoeveel heeft dit de belastingbetaler gekost en wat krijgen wij ervoor terug?
  Vernederingen en laster door Léonard.
  Dus; Justitie DURFT gewoon niets te ondernemen tegen hem.
  Operatie Kelk blokkeren,een intrige rond de dossiers in de kathedraal van Mechelen, mensen met AIDS of HIV als stront behandelen,homo’s het liefst laten uitmoorden, sympathie voor extreem rechts, arrogantie en grootheidswaanzin en een totale desinteresse voor zijn medemens: zeer menslievend kun je deze figuur niet noemen.
  Hoe komt het trouwens dat Léonard nog steeds zetelt in de directie van de KUL? Denkt de rector echt dat het iets uitmaakt of K in KUL staat voor katholiek of niet. Wees een echte kerel, meneer de rector, en gooi hem buiten.
  André Léonard betekent een groot gevaar voor de maatschappij: als onze politici dat nog niet begrepen hebben komt dit bij de burger op zijn minst gezegd eigenaardig over.
  Wanneer wordt de geldstroom naar de religies van uit de politiek gestopt.
  Wanneer gaat Ratzinger beginnen aan de nog meer dan 700 onaangeroerde dossiers over kindermishandeling die op zijn bureau liggen?
  (Bron: BBC1 “What the Pope knew”)?
  Waarom wordt deze gevaarlijke gek niet gewoon uit de maatschappij verwijderd?
  Moeten we echt wachten tot er weer een labiele persoon op een toren staat mensen neer te maaien “omdat hij van Léonard de ingave gekregen heeft”?
  Hoeveel jongeren – die op het punt stonden hun coming out te doen, zullen -door Léonard – dat nu niet meer durven?
  Hoeveel mensen heeft Léonard PERSOONLIJK met zijn uitspraken naar de zelfmoord gedreven?
  Wat moet er nog gebeuren voor een rechter in dit land het eindelijk aandurft tegen deze kerk (en andere kerken) in te gaan.
  Scheiding tussen Kerk en Macht?
  Onmogelijk in dit land…

  20111225 at 641

 14. Pingback: » Homofobe opperrabijn teruggefloten immanent.be

 15. Pingback: » Bisschoppenconferentie slaat andere toon aan immanent.be

 16. Pingback: » Veroordeling Léonard stap dichterbij immanent.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>